Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
12/2/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2002 - June 2002 : "Συγκρότημα δημόσιων λειτουργιών στην Αθήνα"

"Συγκρότημα δημόσιων λειτουργιών στην Αθήνα"

Μία τοπική πολεοδομική παρέμβαση δίνει απάντηση σε ζωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη της Αθήνας, ενώ μέσα από το βιοκλιματικό σχεδιασμό το κτιριακό συγκρότημα συμμετέχει παθητικά στην επίτευξη αληθινής ποιότητας χώρου. Η περιοχή μελέτης αποτελεί μέρος του προγράμματος του δήμου Αλίμου για την ευρύτερη ανάπτυξη. Το πρόγραμμα ορίζει το παρόν οικόπεδο για τη δημιουργία βιβλιοθήκης και κοινόχρηστου χώρου πρασίνου. Η λύση εμπλουτίζει τις προθέσεις του δήμου με τρεις επιπλέον λειτουργίες: ένα cafe, μία πτέρυγα περιοδικών εκθεσιακών εκδηλώσεων και μία πτέρυγα γραφειακών χώρων. Η κεντρική ιδέα στηρίζεται στην χωροθέτηση και τον προσανατολισμό των γραφειακών χώρων σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός υπέργειου πεζόδρομου που αρθρώνει το συγκρότημα και ενώνει τις δύο πλευρές της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Η χωροθέτηση των υπόλοιπων λειτουργιών έχει γίνει με γνώμονα τη δημιουργία υψηλής ποιότητας υπαίθριου χώρου πρασίνου-περιπάτου. Η κατασκευαστική επίλυση στοχεύει στην τυποποίηση και χρησιμοποίηση πρωτογενών υλικών. Ο σεβασμός προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο είναι η πεμπτουσία της λύσης.