Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
12/2/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2002 - June 2002 : "Πειραματικό πρότυπο κατοικίας : εφαρμογή σε συνεχές οικοδομικό σύστημα"

"Πειραματικό πρότυπο κατοικίας : εφαρμογή σε συνεχές οικοδομικό σύστημα"

Στη διπλωματική μας εργασία μας ενδιαφέρει να εντοπιστούν και να επαναφερθούν οι διαχρονικές και ουσιαστικές αξίες του κατοικείν, χωρίς τον αποκλεισμό της τεχνολογίας που εκφράζεται μέσα από την τυποποίηση και την διαφοροποίηση στοιχείων. Το θέμα μας είναι η εύρεση τυπολογίας σε συνεχές σύστημα και μελέτη αυτής με εναλλακτικές λύσεις. Το βασικό μας εργαλείο θα αποτελέσει η μονάδα κατοικίας, η οποία θα πρέπει να μπορέσει να προσαρμοστεί σε διάφορα οικοδομικά συστήματα, να είναι ευέλικτη για τη δυνατότητα προσωπικών επιλογών του χρήστη, να αναζητά το πράσινο, να επιλύει το θέμα της στάθμευσης. Τέλος επιχειρήσαμε την ανάδειξη και τη συνύπαρξη των αντιθέσεων σε ένα σύνολο με ποικιλία μορφών και τύπων που θα παραμένει αρμονικό μέσα από τη συνοχή ρυθμών-συντελεστών, χωρίς αποκλεισμό της εξαίρεσης.