Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
11/25/2020
Skip Navigation Links : Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects : Περίοδος Ιουνίου 2002 - June 2002 : "Ψηφιακή υλικότητα (digital matter) στο βιομηχανικό σχεδιασμό"

"Ψηφιακή υλικότητα (digital matter) στο βιομηχανικό σχεδιασμό"

Ο σχεδιασμός χρηστικού αντικειμένου με προδιαγραφές μαζικής παραγωγής. Διερεύνησ των σχεδιαστικών και αναπαραστατικών μέσων. Άρνηση της βιοτΕχνικότητας. Έκφραση μέσα από τις νόρμες των μεγάλων αριθμών. Πειραματισμός σε φόρμα και λειτουργία μέσα από τα μέσα.