Διπλωματικές Εργασίες - Diploma Projects
6/22/2021

"Δημαρχείο στην Ολυμπία"

 Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας υπήρξε η μελέτη του κατ'εξοχήν δημοσίου κτηρίου μιας πόλης, ο ρόλος του μέσα σε αυτή και ο τρόπος που το κτήριο αλληλεπιδρά με το δημόσιο χώρο και το σώμα της πόλης. Ένα σύνολο αλλαγών που επήλθαν πρόσφατα καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία ενός νέου δημαρχείου, για την ευρύτερη περιοχή της Ολυμπίας. Το πρόγραμμα Καποδίστριας καθιστά την πόλη κέντρο ενός νέου διευρυμένου δήμου και δημιουργεί την ανάγκη νέων χώρων στέγασης των δημοτικών αρχείων αλλά και έκφρασης του νέου θεσμού. Επιγραμματικά οι βασικές συνθετικές επιδιώξεις συνοψίζονται στα παρακάτω: 1. Έκφραση του ρόλου και του θεσμού της Τ.Α. μέσω κατάλληλου χειρισμού της μορφής και της δομής του κτηρίου. 2. Δημιουργία ορίου-πύλης της πόλης προς το φυσικό περιβάλλον και τον αρχαιολογικό χώρο. 3. Τέλος του άξονα που διατρέχει την πόλη και τοποθέτηση στο άκρο της μιας πλατείας απ'όπου πραγματοποιείται η είσοδος στο Δημαρχείο και αρχίζει η πορεία καθόδου προς την κοιλάδα. 4. Συλλειτουργία του δημαρχείου με τα γύρω δημόσια κτήρια μέσω του κοινού δημόσιου χώρου της πλατείας.