Κατεύθυνση Β: Μεταπολεμική τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική
6/3/2020

Περιεχόμενο μαθήματος

Η τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική μετά το 1945 έως σήμερα. Καλλιτεχνικές εκφράσεις και οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποί τους. Αισθητική και φιλοσοφική προσέγγιση της σύγχρονης τέχνης.