Κατεύθυνση Β: Μεταπολεμική τέχνη στην Ευρώπη και την Αμερική
6/3/2020

Επικοινωνία

Επικοινωνία

 Μελίτα Εμμανουήλ, Ανάπληρώτρια Καθηγήτρια
τηλ. 2107723308
fax. 2107723307
 
 
Σταύρος Μαρτίνος, επικουρικό διδ. έργο
 
e-mail: smartinos@gmail.com

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: Monday, November 21, 2011