Αρχιτεκτονική σύνθεση 4: Συλλογική κατοικία
12/14/2018

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ένταξη της μονάδας κατοικίας σε ευρύτερο σύνολο κατοικιών, υφιστάμενων ή που πρόκειται να κατασκευασθούν, με εμβάθυνση στη σχέση των αρχών της σύνθεσης με τους τρόπους ζωής. Η εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται μέσα από δύο εναλλακτικές προσεγγίσεις του ζητήματος.

Συγκρότημα κατοικιών:
Σχεδιασμός μικρού συγκροτήματος κατοικίας. Η σχέση της μονάδας με το σύνολο. Κλειστοί και υπαίθριοι χώροι, ιδιωτικοί και δημόσιοι χώροι. Τυποποίηση, επανάληψη και διαφοροποίηση. Λειτουργικές και κατασκευαστικές ζώνες. Η αναγνωσιμότητα του συνόλου και η ένταξη στο περιβάλλον. Εφαρμογή σε θέμα συλλογικής κατοικίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος  (υποσελίδες)