Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η αλληλεξάρτηση του τουρισμού και της αλιείας στο Νομό Σάμου: αναπτυξιακές επιπτώσεις" Γεράσιμος Κεκάτος

"Η αλληλεξάρτηση του τουρισμού και της αλιείας στο Νομό Σάμου: αναπτυξιακές επιπτώσεις" Γεράσιμος Κεκάτος

Η αλληλεξάρτηση του τουρισμού και της αλιείας στο Νομό Σάμου - αναπτυξιακές επιπτώσεις.