Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η Εξέλιξη των πολεοδομικών δομών στον 200 αιώνα" Παυλιάδης Γεώργιος

"Η Εξέλιξη των πολεοδομικών δομών στον 200 αιώνα" Παυλιάδης Γεώργιος

Η εξέλιξη των δομών των πόλεων από τις αρχές του 20ου αιώνα, πως εμφανίστηκαν, τι πρότειναν, που στηρίχτηκαν.