Διαλέξεις 2002
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Το αντικείμενο#0: ή πως ένα λειτουργικό σύστημα καιτο μέσο της γλώσσας συνθέτουν τον εικονικό κόσμο των MOOs" Αγγελική Αθανασιάδου, Κόρδας Αριστείδης

"Το αντικείμενο#0: ή πως ένα λειτουργικό σύστημα καιτο μέσο της γλώσσας συνθέτουν τον εικονικό κόσμο των MOOs" Αγγελική Αθανασιάδου, Κόρδας Αριστείδης

Πως ένα λειτουργικό σύστημα (ιεραρχημένων, διακριτών στοιχείων) και το γλωσσικό μέσο (σύστημα αναπαράστασης) συνθέτουν τον εικονικό χώρο των ΜΟΟs.