Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Schuiten και Peeters: το πέρασμα στις σκοτεινές πόλεις" Αγγέλου Άγγελος, Αμπατζή Ελένη

"Schuiten και Peeters: το πέρασμα στις σκοτεινές πόλεις" Αγγέλου Άγγελος, Αμπατζή Ελένη

Ο Schuiten και Peeters δημιουργούν μέσα από τα κόμιξ τους, το σύμπαν των "Cites Obscures" προτείνοντας "εκπληκτικούς τόπους, φορείς του ονείρου ή του εφιάλτη...". Οι τρόποι αλλαγής κατεύθυνσης και μεταμόρφωσης αυτών των χώρων, όπως περιγράφονται στα εικονογραφήματα των δύο Βέλγων, ανάγουν το ρόλο της αρχιτεκτονικής σε πρωταγωνιστικό.