Διαλέξεις 2002
9/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Αποσπάσματα χώρου: Gordon Matta-Clark 1943-1978" Λίνα Δήμα

"Αποσπάσματα χώρου: Gordon Matta-Clark 1943-1978" Λίνα Δήμα

Ο Gordon Matta-Clark στη σύντομη ζωή του, έκοψε ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων. Δημιουργούσε χώρο αφαιρώντας, αποσυνθέτοντας. Η προσέγγιση του έργου του επιχειρείται μέσω των πράξεών του, για να καταλήξει στη σχέση αυτών που πράττει με τους αρχιτέκτονες.