Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Στέγαση μεγάλων ανοιγμάτων: εφαρμογή σε αθλητικές εγκαταστάσεις" Λυμπέρης Λυμπερόπουλος

"Στέγαση μεγάλων ανοιγμάτων: εφαρμογή σε αθλητικές εγκαταστάσεις" Λυμπέρης Λυμπερόπουλος

Εξέλιξη στεγάσεων μεγάλων ανοιγμάτων. Καταγραφή και ανάλυση στεγάσεων αθλητικών εγκαταστάσεων με βάση το υλικό του χάλυβα. Σταθερές - κινούμενες στεγάσεις. Προβλήματα - αστοχίες - κριτική και μέλλον των κατασκευών μεγάλων ανοιγμάτων.