Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Πασσαλόπηκτες κατασκευές" Χρυσανθόπουλος Δημήτρης, Προεστάκη Κωνσταντίνα

"Πασσαλόπηκτες κατασκευές" Χρυσανθόπουλος Δημήτρης, Προεστάκη Κωνσταντίνα

Ιστορική αναφορά από αρχαιότητα έως σήμερα. Σημεία εμφάνισης και λόγοι. Ελλαδικός χώρος και περιοχή του Μεσολογγίου όπου αναλύονται τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής. Δείγματα σύγχρονων κατασκευών και ειδικών κατασκευών όπως πετρελαιοπηγές. Συμπεράσματα.