Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Το ηχητικό τοπίο: η συμμετοχή του ηχητικού περιβάλλοντος στη συνολική συγκρότηση της τοπιακής αντίληψης" Αγγελική Ζωγραφάκη, Αγγελική Μαθιουδάκη, Λήδα Μαχιά

"Το ηχητικό τοπίο: η συμμετοχή του ηχητικού περιβάλλοντος στη συνολική συγκρότηση της τοπιακής αντίληψης" Αγγελική Ζωγραφάκη, Αγγελική Μαθιουδάκη, Λήδα Μαχιά

Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο η ακοή συμμετέχει στη συγρότηση της συνολικής τοπιακής αντίληψης. Αυτή την ακουστική ερμηνεία του τοπίου, αποκαλούμε ηχητικό τοπίο και εξετάζουμε ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο, η αντίληψη του ηχητικού αυτού τοπίου καθορίζει τις μνημιακές μας αναφορές για τον τόπο.