Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Σκηνογραφία και αρχιτεκτονική... αρχιτεκτονική και σκηνογραφία" Καλαμπούνια Ελπίδα, Παπαμικρού Διονυσία

"Σκηνογραφία και αρχιτεκτονική... αρχιτεκτονική και σκηνογραφία" Καλαμπούνια Ελπίδα, Παπαμικρού Διονυσία

Ιστορική εξέλιξη της σκηνογραφίας σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γνωριμία με την τέχνη της σκηνογραφίας. Συνεντεύξεις από ανθρώπους του θεάτρου. Είναι η σκηνογραφία και αρχιτεκτονική; Γέννηση αρχιτεκτονικής. Αρχές και αξίες αρχιτεκτονικής. Σύγκριση σκηνογραφίας και αρχιτεκτονικής. Συμπεράσματα.