Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Πεκίνο: κατοικία άνθρωπος ζωή" Πετραντωνάκη Κωνσταντίνα

"Πεκίνο: κατοικία άνθρωπος ζωή" Πετραντωνάκη Κωνσταντίνα

Η παραδοσιακή κατοικία του Πεκίνου. Σύγχρονη πραγματικότητα και τρόπος ζωής.