Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Σύγχρονες επεμβάσεις σε υπάρχοντα κελύφη" Μαρίνου Μαρίνος, Συργκάνης Λεωνίδας

"Σύγχρονες επεμβάσεις σε υπάρχοντα κελύφη" Μαρίνου Μαρίνος, Συργκάνης Λεωνίδας

Η διάλεξη αφορά σύγχρονες επεμβάσεις είτε σε υπάρχοντα ιστορικά κτίρια, είτε σε υπάρχοντα βιομηχανικά, αποθήκες κ.α. ανά την Ευρώπη.