Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Αειφόρος ανάπτυξη και χωροταξικός σχεδιασμός: το παράδειγμα του νησιώτικου χώρου" Σπηλιώτη Ευγενία

"Αειφόρος ανάπτυξη και χωροταξικός σχεδιασμός: το παράδειγμα του νησιώτικου χώρου" Σπηλιώτη Ευγενία

Παρουσίαση της έννοιας της βιωσιμότητας ή αλλιώς "αειφόρον ανάπτηξης" γενικά αλλά και στον χωροταξικό σχεδιασμό. Λόγω των ιδιομορφιών του χαρακτήρα τους (νησιωτικότητα) οι νησιωτικές περιοχές, χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα για να καταδείξουν τα ειδικά προβλήματα στην άσκηση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού, υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας.