Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Στρασβούργο: πολεοδομική εξέλιξη... και η σύγχρονη εικόνα της πόλης" Ιωάννα Παπασταθοπούλου

"Στρασβούργο: πολεοδομική εξέλιξη... και η σύγχρονη εικόνα της πόλης" Ιωάννα Παπασταθοπούλου

Μετά την απόφαση εγκατάστασης των ευρωπαϊκών οργανισμών στο Στρασβούργο η πόλη πέρασε σε μια νέα εποχή ανάπτυξης. Εκτός από τα οφέλη, οικονομικά και κοινωνικά, που μοιραία ακολουθούν τόσο σημαντικές αποφάσεις αρκετές είναι και οι υποχρεώσεις που γεννιούνται τόσο προς εξυπηρέτηση των νέων δεδομένων και αναγκών όσο και των κατοίκων. Η πόλη πραγματικά έχει επενδύσει πολλά πράγματα στην νέα της εικόνα που μοιάζει συνεχώς να εξελίσσεται και να ακολουθεί ένα γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης...