Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η αρχιτεκτονική του χρώματος στο έργο του Louis Barragan" Πελτσεμή Ανδριανή, Χύτα Δροσούλα

"Η αρχιτεκτονική του χρώματος στο έργο του Louis Barragan" Πελτσεμή Ανδριανή, Χύτα Δροσούλα

Στη διάλεξη εξετάζεται η έννοια του χρώματο, βάσει της οποίας αναλύθηκε το έργο του L. Barragan. Μελετάται η ψυχολογική ερμηνεία των χρωμάτων και οι επιρροές του.