Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Μία σχέση αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας: η αρχιτεκτονική της ευφυϊας" Καραμιχαλάκος Θοδωρής, Πετρακόπουλος Άγγελος, Ριζόπουλος Γιώργος

"Μία σχέση αρχιτεκτονικής και τεχνολογίας: η αρχιτεκτονική της ευφυϊας" Καραμιχαλάκος Θοδωρής, Πετρακόπουλος Άγγελος, Ριζόπουλος Γιώργος

Οι αλλαγές που εμφανίζονται στην αρχιτεκτονική πρακτική και τον χώρο, με την ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής.