Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Το αστικό και το υπερ-αστικό: το παράδειγμα του τρένου στην Αθήνα" Βάλια Ανδρέου, Λήδα Στάμου

"Το αστικό και το υπερ-αστικό: το παράδειγμα του τρένου στην Αθήνα" Βάλια Ανδρέου, Λήδα Στάμου

Διερεύνηση των σχέσεων και των ποιοτήτων που προκαλεί ή ματαβάλλει η ύπαρξη μιας εξωστρεφούς υπεραστικής ζωής στον εσωστρεφή αστικό χώρο, με βάση το παράδειγμα του σιδηροδρόμου που διασχίζει την Αθήνα.