Διαλέξεις 2002
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ο χώρος στο έργο του Κάφκα "Η Δίκη" Παπακωνσταντίνου Μαρία

"Ο χώρος στο έργο του Κάφκα "Η Δίκη" Παπακωνσταντίνου Μαρία

Ο Κάφκα στο έργο "Η Δίκη" χρησιμοποιεί το χώρο με σκοπό να προκαλέσει συγκεκριμένες αντιδράσεις στους αναγνώστες και να δημιουργήσει το ψυχολογικό κλίμα που επιθυμεί.