Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η εισβολή του δομημένου περιβάλλοντος στα ρέματα του λεκανοπεδίου της Αττικής: η περιπέτεια του ιστορικού ποταμού Ιλισού" Κατερίνα Λάγιου, Άννα Ουίλς

"Η εισβολή του δομημένου περιβάλλοντος στα ρέματα του λεκανοπεδίου της Αττικής: η περιπέτεια του ιστορικού ποταμού Ιλισού" Κατερίνα Λάγιου, Άννα Ουίλς

Ιστορική εξέλιξη του Ιλισού, από την αρχαιότητα έως σήμερα, βάσει των πολεοδομικών, κοινωνικών, πολιτικών εξελίξεων. Συνέπειες αυτών στον Ιλισό αλλά και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων . Τέλος αναφορά και κριτική στις επεμβάσεις εν όψει της ολυμπιάδας.