Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η αμφιθυμία στην αρχιτεκτονική της ιδανικής βίλας: πρωκτικότητα και στοματικές απωθήσεις σε δείγματα αρχιτεκτονικής πράξης" Ανάργυρος Μουγιάκος

"Η αμφιθυμία στην αρχιτεκτονική της ιδανικής βίλας: πρωκτικότητα και στοματικές απωθήσεις σε δείγματα αρχιτεκτονικής πράξης" Ανάργυρος Μουγιάκος

Μια ανίχνευση της διαδικασίας της μετουσίωσης στα φαινόμενα που παρατήρησε ο Rowe στο άρθρο "the mathematics of the ideal villa".