Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Διαδρομή στη βιομηχανική ζώνη Πειραιά" Δουμάνη Ματίνα, Τσαρμακλή Ντίνα

"Διαδρομή στη βιομηχανική ζώνη Πειραιά" Δουμάνη Ματίνα, Τσαρμακλή Ντίνα

Αντικείμενο της εργασίας μας αποτελεί το περιβάλλον της βιομηχανικής ζώνης του Αγίου Διονυσίου, η ανάγνωση του συγκεκριμένου βιομηχανικού τόπου. Η ανάγνωση προσεγγίζεται μέσα από τη διαδικασία της περιπλάνησης και καταγράφεται μέσα από χάρτες, φωτογραφίες. Παράλληλα η ανάγνωση προσεγγίζεται από ιστορικά βιβλία, μελέτες ανάπλασης. Στο τέλος διατυπώνονται κρίσεις-συμπεράσματα για την περιοχή.