Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ίχνη χρόνου και φθοράς" Γεωργίου Χρήστος, Ζαφειράτος Ανδρέας, Κουιμτζόγλου Τιμολέων

"Ίχνη χρόνου και φθοράς" Γεωργίου Χρήστος, Ζαφειράτος Ανδρέας, Κουιμτζόγλου Τιμολέων

Στην εργασία αυτή, γίνεται αναφορά στην επίδραση που έχει ο χρόνος στη μορφή του κτιρίου. Γίνεται αρχικά μια προσπάθεια ερμηνείας του όρου φθορά και στη συνέχεια εξετάζεται ο χρόνος ως έννοια, αλλά και η συμπεριφορά των υλικών υπό το πρίσμα της επιστήμης. Ακολουθεί μια ιστορική αναδρομή στα ρεύματα και του ρομαντισμού και του μοντερνισμού, δύο κινήματα με σαφή θέση σχετικά με το θέμα αυτό...