Διαλέξεις 2002
2/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Υπερ αρχιτεκτονικές και άλλες... επιφάνειες" Δέσποινα Παπακωνσταντίνου, Ειρήνη Ραφαηλάκη

"Υπερ αρχιτεκτονικές και άλλες... επιφάνειες" Δέσποινα Παπακωνσταντίνου, Ειρήνη Ραφαηλάκη

Αναζητούμε τρόπους με τους οποίους η αρχιτεκτονική φαντασία γίνεται πραγματικότητα, μέσα από μονοπάτια που συνδέουν την αρχιτεκτονική με τις εικαστικές τέχνες, τον κινηματογράφο και την καταναλωτική κουλτούρα, μέσα από μια πορεία υπό το πρίσμα των νέων τεχνολογιών της επικοινωνίας και της πληροφορικής. Αναζητούμε μια δυνητική επιφάνεια όπου ο χώρος και ο χρόνος λειτουργούν ως αλληλοεξαρτημένες μεταβλητές, το εσωτερικό αποτελεί ταυτόχρονα και εξωτερικό, η ανθρώπινη δράση μορφώνει το χώρο και το δυνητικό γίνεται πραγματικότητα. Μια επιφάνεια πύλη προς την φαντασία, μια υπερ-επιφάνεια...