Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα: επεμβάσεις στο κέλυφος υφιστάμενων κτιρίων" Ιωάννης Μαρκετάκης

"Εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα: επεμβάσεις στο κέλυφος υφιστάμενων κτιρίων" Ιωάννης Μαρκετάκης

Ο κτιριακός τομέας συνεισφέρει με μεγάλο ποσοστό στις περιβαλλοντικές πιέσεις του πλανήτη (φαινόμενο θερμοκηπίου κ.α). Προτείνουμε επεμβάσεις στο "κέλυφος" υφιστάμενων κτιρίων-κατοικιών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι επεμβάσεις επικεντρώνονται στη θερμομόνωση των κτιρίων κυρίως. Αναφέρονται και θεσμικά οικονομικά κίνητρα για την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων.