Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ξύλινες ενισχύσεις σε τοιχοποιίες από λιθοδομή - επεμβάσεις" Εμμανουήλ Μαραγκάκης, Γουλιέλμος Ορεστίδης

"Ξύλινες ενισχύσεις σε τοιχοποιίες από λιθοδομή - επεμβάσεις" Εμμανουήλ Μαραγκάκης, Γουλιέλμος Ορεστίδης

Το θέμα εξετάζει αρχικά τη λιθοδομή ως φέρον στοιχείο. Ακολουθεί περιγραφή του συστήματος των ξύλινων ενισχύσεων και επιχειρείται τυπολόγηση. Γίνεται αναφορά στο ξύλο των ξυλοδεσιών και πως το σύστημα δρα σαν ενισχυτικό στοιχείο των κατασκευών σπό λιθοδομή. Γίνεται αναφορά στην παθολογία και αναφέρονται γενικά στοιχεία για επεμβάσεις σε κτίρια. Εξετάζονται τέλος ενδεχόμενες εξειδικευμένες λύσεις επέμβασης σε ένα σύστημα ξύλινων ενισχύσεων.