Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Οι περιστεριώνες της Τήνου" Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης, Πέτρα Χατζηπαναγιώτου

"Οι περιστεριώνες της Τήνου" Μιχάλης Χατζηπαναγιώτης, Πέτρα Χατζηπαναγιώτου

Εισαγωγική προσέγγιση των περιστεριώνων. Τοπόσημα και ορόσημα που χαρακτηρίζουν τις εξοχές της Τήνου. Ιστορική εξέταση και καταγωγή της εκτροφής των περιστεριών με παραδείγματα και από το εξωτερικό. Γενικά χαρακτηριστικά των κτισμάτων, χωροθέτησή τους. Τυπολογική ταξινόμησημε βάσεις τις κατόψεις με σχέδια αποτυπώσεων. Εσωτερική διαρρύθμιση και καταγραφή των δομικών στοιχείων με σχέδια. Εξωτερική οργάνωση των όψεων. Αναλυτική περιγραφή της διάταξής τους, διακοσμητικά μοτίβα, τρόποι κατασκευής τους, σχέδια αποτυπώσεων. Διακοσμητικά ακροδώματος, διάφορες μορφές και σχέδια αποτυπώσεων.