Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η φωτογραφική αναπαράσταση και η πραγματικότητα του αρχιτεκτονικού έργου: η περίπτωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού του Κυριάκου Κρόκου" Εμμ. Θεοδοσάκης, Αλέξανδος Συριόπουλος, Θεόδωρος Χολέβας

"Η φωτογραφική αναπαράσταση και η πραγματικότητα του αρχιτεκτονικού έργου: η περίπτωση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού του Κυριάκου Κρόκου" Εμμ. Θεοδοσάκης, Αλέξανδος Συριόπουλος, Θεόδωρος Χολέβας

Ανάλυση φωτογρ. και ανασύνθεση ενός εικονικού βιώματος του χώρου. Επίσκεψη στον χώρο και καταγραφή του βιώματός τους. Αντιπαράθεση των δύο, και εισαγωγή συμπερασμάτων και διατύπωση σχετικών σκέψεων.