Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Κατασκευή και λειτουργία του ανεμόμυλου της Δωδεκαννήσου" Νικηφόρος Μαραγκός

"Κατασκευή και λειτουργία του ανεμόμυλου της Δωδεκαννήσου" Νικηφόρος Μαραγκός

Ο σχεδιασμός του ελληνικού ανεμόμυλου διέρχεται μέσω παραμέτρων, ορίων που θέτει η μηχανική λειτουργία, οι κατασκευαστικές δυνατότητες και η χωρική λειτουργικότητα. Κάθε κατασκευή που λειτουργεί αποτελεσματικά είναι προϊόν μακρόχρονων δοκιμών και αποτυχημένων προσπαθειών. Μ' άλλα λόγια, είναι πειραματικό αποτέλεσμα μοναδικό για κάθε φυσική θέση.