Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Στο γιαπί, επιτόπιες επινοήσεις" Δάφνη Κοκκίνη

"Στο γιαπί, επιτόπιες επινοήσεις" Δάφνη Κοκκίνη

Η επιτόπια παρακολούθηση των εργασιών στο γιαπί ήταν το εφαλτήριο για να γεννηθούν σκέψεις που αφορούν την αρχιτεκτονική σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Μας απασχόλησαν ιδιαίτερα οι έννοιες της οικονομίας, της επινόησης, του μόχθου και της εργασίας, καθώς και το δίπολο θεωρία-πράξη. Αναζητήσαμε επι-τόπου τα στοιχεία που θα μας έδιναν την ταύτιση της θεωρίας με την πράξη και επιμείναμε στην φύση της ίδιας της εργασίας, ως τον πλέον καθοριστικό παράγοντα στην υλοποίηση μιας αρχιτεκτονικής ιδέας.