Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Φουτουρισμός: η δυναμική της καινοτομίας στο χρόνο" Μ. Πέτρογλου

"Φουτουρισμός: η δυναμική της καινοτομίας στο χρόνο" Μ. Πέτρογλου

Η διάλεξη πραγματεύεται τη φύση της καινοτομίας και τη σχέση της με την κοινωνία, τη φιλοσοφική στάση που ενυπάρχει στη λατρεία της προόδου και της μηχανικής ανάπτυξης του ανθρώπου, καθώς επίσης και τις θεμελειώδεις αισθητικές αρχές του φουτουρισμού, του κατεξοχήν μελλοντολατρικού κινήματος, που αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, και εξέφρασε συνοπτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά της στροφής στην έκφραση - αισθητική του 20ου αιώνα. Πραγματοποιείται μια ανάλυση σε τρεις χρονικές τομές, παρελθόν, παρόν και μέλλον, της περιόδου ανάπτυξής του, ώστε να καταλήξουμε σε συμπεράσματα για την δυναμική της κοινοτομίας στα μοντέλα κυκλικού και γραμμικού χρόνου.