Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου στην Ελλάδα" Σοφία Σαράντου

"Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου στην Ελλάδα" Σοφία Σαράντου

Το μοντέρνο κίνημα στην αρχιτεκτονική δεν επηρέασε τη ναοδομία στον αναμενόμενο βαθμό. Μεμονομένες περιπτώσεις μοντέρνων ναών. Στις μέχρι τώρα εκκλησίες του Αριστοτέλη Ζάχου προστίθεται και η μελέτη για τον Ι. Ν. Ευαγγελίστριας Βόλου.