Διαλέξεις 2002
3/6/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ήπιες μορφές ενέργειας και παραδοσιακή αρχιτεκτονική" Νίκος Βρεττός, Έρση Βυτογιάννη

"Ήπιες μορφές ενέργειας και παραδοσιακή αρχιτεκτονική" Νίκος Βρεττός, Έρση Βυτογιάννη

Αναγνώριση των ενεργειακών στοιχείων στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και αφ'ενός προσπάθεια ένταξής τους στις σύγχρονες μελέτες, αφ'ετέρου ανάδειξη και αποκατάσταση του ενεργειακού χαρακτήρα των κατασκευών εκτός αστικού ιστού.