Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ζητήματα μιας αναστηλωτικής επέμβασης: η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης" Τράντας Νικόλαος

"Ζητήματα μιας αναστηλωτικής επέμβασης: η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης" Τράντας Νικόλαος

Η θεωρία και η πρακτική των αποκαταστάσεων των μνημείων πέρασαν από διάφορα στάδια μέχρι τις αρχές του του 20ου αιώνα. Ωστόσο παρά τις διάφορες διακηρύξεις, η σχετικότητα και η αμφίπλευρη όψη των επεμβάσεων δεν αίρεται. Το παράδειγμα της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου της Θεσσαλονίκης (ιστορία και περιγραφή του μνημείου και των επεμβάσεων) είναι ενδεικτικό. Συμπεράσματα που αφορούν στο ρόλο του αρχιτέκτονα σε μία επέμβαση αποκατάστασης ενός μνημείου, και πως οφείλει να σταθεί απέναντι στην προαναφερθείσα σχετικότητα.