Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Όπερα: εξέλιξη και σύνθεση του χώρου" Αργυρώ Ολάνη, Στράτος Ψαράκης

"Όπερα: εξέλιξη και σύνθεση του χώρου" Αργυρώ Ολάνη, Στράτος Ψαράκης

Εξέλιξη του οπερατικού χώρου από την αναγέννηση και το μπαρόκ μέχρι τις μέρες μας. Αρχές σύνθεσης και εξέλιξής τους. Κριτική θεώρηση.