Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Βιοκλιματικές αρχές στη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία" Γεωργία Λάμπρου

"Βιοκλιματικές αρχές στη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία" Γεωργία Λάμπρου

Στη διάλεξη αυτή γίνεται μία προσπάθεια να διερευνηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα σύγχρονης αρχιτεκτονικής που χαρακτηρίζονται από στοιχεία και αρχές βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής. Τα διάφορα κτίρια κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το στοιχείο της φύσης (ήλιος, αέρας, νερό) που παίζει καθοριστικό ρόλο στη συνθετική διαδικασία του κάθε κτιρίου.