Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Γ. Κανδύλης: πανεπιστήμιο -χώρος" Αναστάσιος Καρίνος, Βασίλειος Κολοκυθάς

"Γ. Κανδύλης: πανεπιστήμιο -χώρος" Αναστάσιος Καρίνος, Βασίλειος Κολοκυθάς

Ανάπτυξη της επαναστατικής αρχιτεκτονικής στο σχεδιασμό των πανεπιστημίων Bochum, Δ. Βερολίνου και άλλων του Γ. Κανδύλη. Ακόμη περιλαμβάνονται αρχιτεκτονικές μελέτες του Κανδύλη (πολεοδομικές και οικιστικές).