Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Τ. Χ. Ζενέτος - Ρώσοι Πρωτοπόροι - Constant/Situasionists - Archigram σχεδίασαν ένα... διαφορετικό κόσμο" Γιώργος Σ. Τράντας

"Τ. Χ. Ζενέτος - Ρώσοι Πρωτοπόροι - Constant/Situasionists - Archigram σχεδίασαν ένα... διαφορετικό κόσμο" Γιώργος Σ. Τράντας

Αναφορά στους Τ. Χ. Ζενέτος, Ρώσοι Πρωτοπόροι (πολεοδομιστές - Α-Πολεοδομιστές), Constant/Situasionists, Archigram. Γενικές παρατηρήσεις (ερωτήματα - σχόλια): Κοινές δικαιολογίες - διαχρονικές αιτίες, Extreme / συμβατικό, ποιος;, γιατί;, ουσία;, εικόνες / φαντασιώσεις.