Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Κατασκευαστική ανάλυση και αποτίμηση του δομικού συστήματος των Μεταξάδων" Σ. Βρεντζάκη, Κ. Σουγιάννης

"Κατασκευαστική ανάλυση και αποτίμηση του δομικού συστήματος των Μεταξάδων" Σ. Βρεντζάκη, Κ. Σουγιάννης

Κατασκευαστική ανάλυση του δομικού συστήματος των Μεταξάδων και η επιρροή της συροτροφίας στην αρχιτεκτονική της περιοχής.