Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Φέρων οργανισμός και μορφολογία των πολυώροφων κτιρίων της Αθήνας" Ειρήνη Μαρινάκη, Αθηνά Παπαφιλίππου

"Φέρων οργανισμός και μορφολογία των πολυώροφων κτιρίων της Αθήνας" Ειρήνη Μαρινάκη, Αθηνά Παπαφιλίππου

Ανάλυση των απαιτήσεων του στατικού φορέα και της μορφολογίας των πολυώροφων κτιρίων της Αθήνας. Διερεύνηση πιθανής σχέσης τους. Συγκεκριμένα παραδείγματα.