Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η μορφή του κενού" Δημήτρης Αραπογιάννης, Σπύρος Λάζαρης

"Η μορφή του κενού" Δημήτρης Αραπογιάννης, Σπύρος Λάζαρης

Προσέγγιση στην έννοια του κενού και στη σημασία που έχει στην σύνθεση του χώρου.