Διαλέξεις 2002
12/15/2019
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Η αρχιτεκτονική των ιππικών εγκαταστάσεων" Άννα Ανουσάκη

"Η αρχιτεκτονική των ιππικών εγκαταστάσεων" Άννα Ανουσάκη

Οι αθλητικές ιππικές εγκαταστάσεις και η ιδιαιτερότητά τους ως προς τους υπόλοιπους χώρους (αθλητικούς). Η μορφή των συγκροτημάτων αυτών και η ένταξή τους στο γύρω περιβάλλον. Το βασικό οργανωτικό τους στοιχείο. Οι αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Θέματα οικοδομικής.