Διαλέξεις 2002
10/23/2020
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Το μεταφερόμενο και το μεταβαλλόμενο" Έλενα Βλαχάκη, Ευαγγελία Σταϊκου

"Το μεταφερόμενο και το μεταβαλλόμενο" Έλενα Βλαχάκη, Ευαγγελία Σταϊκου

Η έννοια της μεταφοράς και της μεταβολής στην αρχιτεκτονική. Παρουσίαση κατασκευών που αυξάνουν και μειώνουν τον όγκοτους μέσω της μεταβολής τους.