Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Χωρική κλαδική επέκταση της Αθήνας στη πεδιάδα των Μεσόγειων" Γρηγόριος Σαμορέλης, Νικόλαος Τζελέπης

"Χωρική κλαδική επέκταση της Αθήνας στη πεδιάδα των Μεσόγειων" Γρηγόριος Σαμορέλης, Νικόλαος Τζελέπης

Διερεύνηση τάσεων επέκτασης των Αθηνών στα Ανατολικά της. Πως επεκτείνεται ο κάθε δήμος ξεχωριστά και στο σύνολο, γραμμική και πυρηνική ανάπτυξη στην περιοχή, όπου θα καλύψει τις ανάγκες για μετεγκατάσταση περίπου 1.000.000 ανθρώπων μετά την δημιουργία του νέου αεροδρομίου των Σπάτων και τις προυποθέσεις για ανάπτυξη του εμπορίου και βιομηχανιών. Γενικά πολεοδομικά και χάρτες από την ΖΟΕ Αθηνών.