Διαλέξεις 2002
1/25/2021
Skip Navigation Links : Διαλέξεις 2002 : "Ο βιοκλιματικός παράγοντας στην αρχιτεκτονική του παραδοσιακού οικισμού των Αμπελακίων" Θοδωρής Δημητριάδης, Χρυσόστομος Κυπριτζής

"Ο βιοκλιματικός παράγοντας στην αρχιτεκτονική του παραδοσιακού οικισμού των Αμπελακίων" Θοδωρής Δημητριάδης, Χρυσόστομος Κυπριτζής

Μελέτη του τρόπου με τον οποίο πετύχαιναν συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των σπιτιών στα Αμπελάκια. Συμπεριλαμβάνονται ιστορικά στοιχεία καθώς και ανάλυση του κλίματος της περιοχής.